poznámky

PRVOTNÍ BOLEST

Jsou otisky raných bolestných prožitků a traumat. Prvotní bolest, prvotní otisk je hlavní spouštěč neurózy. Otisk je náboj, který neustále obíhá mezi podkorovými centry v mozkovém kmeni (plazí mozek) a některými oblastmi mozkové kůry a ovlivňuje naše aktuální chování. Je zakódován do každé buňky v našem těle, má vliv na naši fyziologii: cévní soustavu, svalstvo, nervové buňky, hormony.

Mozek

Láska je nejdůležitější ingrediencí potřebnou k zdravému vývoji mozku. Strádání z nedostatku lásky v raném věku vyvolá v mozku změny. Na množství lásky, kterou zažijeme v dětství, závisí, jak dobře budeme vycházet s lidmi, zda budeme schopní dávat a přijímat lásku, jak pevné budou naše vztahy, jak silná bude naše intuice a empatie, jak dobře se budeme učit a jak pevné bude naše zdraví. více

TRAUMA


K traumatu dojde, když nás zasáhne jakákoliv situace, přehltí nás a jsme v jejím důsledku jiní a odpojení od svého těla. Všechny ochranné mechanismy, které jsme měli, jsou podkopány, a my se cítíme naprosto bezmocní a zoufalí. více

NEURÓZA


Je nemoc cítění. Je to nevědomý proces potlačování, abych necítil svoji prvotní bolest. V jejím jádru je transformace v různé druhy neurotického chování. V průběhu života se setkáváme s mnoha bolestmi, jež časem překonáme, ale prvotní bolest trvá, protože si ji neuvědomujeme. více

EGO

Ego = já je ztotožňování se s formami, především myšlenkovými a emocemi.

Jádro našeho myšlení je podmíněno minulostí, dětstvím, výchovou, kulturou, rodinným zázemím a podobně. Základem veškeré myšlenkové činnosti jsou určité neustále se opakující myšlenky a emoce s nimiž se nejvíce ztotožňujeme. více

SUPEREGO

Je to náš vnitřní kritik, vnitřní soudce. Rozvíjí se především tak, že se ztotožníme se zákazy, pravidly, hodnotami a preferencemi svých rodičů a celé společnosti. Náš vnitřní soudce stojí proti rozšiřování vědomí a vnitřnímu rozvoji. více

ENERGIE VĚTRŮ — KUNDALINÍ

Je jemná energie životní síly, čisté vědomí přesahující mysl. Je to vědomí bez osobní identity-ega. Energie Větrů je skrytá v každém z nás, má schopnost změnit člověka až na buněčné úrovni. Jemná práce s tělem hluboce ovlivňuje energetický systém jemnohmotného těla, v němž je energie Větrů hlavním činitelem. více

VĚDOMÍ

To, co je neviditelné a neprojevené proniká do této dimenze jako vědomí, vnitřní prostor, přítomnost, vědomá pozornost.

Vědomí je inteligence, řídící princip vzniku všech forem. Vědomí vytváří formy již miliony let, aby se mohlo díky nim projevovat ve viditelném světě. více

VYBRANÁ BIBLIOGRAFIE

více

zpět