poznámky | energie Větrů — Kundaliní

Je jemná energie životní síly, čisté vědomí přesahující mysl. Je to vědomí bez osobní identity-ega. Energie Větrů je skrytá v každém z nás, má schopnost změnit člověka až na buněčné úrovni. Jemná práce s tělem hluboce ovlivňuje energetický systém jemnohmotného těla, v němž je energie Větrů hlavním činitelem.

Podle Gópí Kršny se v probuzení této energie skrývá potenciál, jenž může změnit člověka v génia majícího přístup k univerzální moudrosti a inspiraci. Věřil, že jeto důsledek hlubokých biologických změn v mozku, k nimž může dojít v průběhu let, kdy člověk prochází procesem probuzení, vnímal to jako naději pro budoucnost.

Tato energie stvořila naši formu a aktivovala nás všechny jako unikátní jedince přinášející světu různé kvality — myšlenkové formy, energie, mentální a emocionální charakteristiky, fyzické schopnosti i slabosti, všechny potenciální možnosti.

Vize a občasné slyšení hlasů, léčitelské schopnosti, zvýšená tvořivost a inteligence, schopnost předvídat budoucnost a další paranormální projevy jsou v průběhu probuzení celkem obvyklé zážitky.

Je dobré neulpívat na těchto schopnostech a využívat je k účelům, které neslouží k sobeckým cílům.

Úplné pročištění, probuzení Větrů je transcendentní stav přesahující vědomí hrubého, jemnohmotného těla, dualitu, čas, prostor, ve kterém zmizí všechna touha po materiálním světě. Každé úspěšné čištění zvyšuje živost a jasnost, způsobuje příval znalostí a síly.

Záblesky vhledů do nesmírnosti universálního vědomí způsobují změny osobnosti a již tolik nelpíme na cílech ega. Psyché začne měnit sama sebe.

zpět