poznámky | neuróza

Je nemoc cítění. Je to nevědomý proces potlačování, abych necítil svoji prvotní bolest. V jejím jádru je proměna v různé druhy neurotického chování. V průběhu života se setkáváme s mnoha bolestmi, jež časem překonáme, ale prvotní bolest trvá, protože si ji neuvědomujeme.

Neuróza začíná v jakémkoli raném věku. Neuspokojená potřeba dítěte být rodiči chováno může způsobit tak velkou bolest, že dítě časem začne svou bolest potlačovat tím, že své potřeby potlačuje. Přestane je vnímat. Tyto potřeby však existovat nepřestanou.

Neurotičtí rodiče většinou zakazují projevy citů, podle toho, do jaké míry museli potlačit sami sebe. Nevědomý proces potlačování citů se projevuje například v takových větách jako: „Takhle už nikdy nemluv!“ nebo „Co se ti zase stalo, ty padavko?“ Projevuje se ve stovkách běžných situacích, v nichž dětem není dovoleno, aby byly mrzuté, veselé, smutné nebo vzteklé. Nebo se nemůže projevovat v tom, že se děti nemají komu svěřit se svými pocity, protože rodiče jsou příliš zaneprázdněni. Chce-li být dítě milováno, nesmí být samo sebou. Důsledkem je vždy totéž — potlačení.

Vnitřní napětí je charakteristickou známkou neurózy. Neurotik ustavičně něco dělá, aktivity uvolňují napětí.

Když se neurotik od své prvotní bolesti oddělí, přestane cítit jako celý člověk. Dokud opět nezačne opravdu cítit, neuvědomuje si, že nic necítí. Proto je těžké neurotika přesvědčit, že nic necítí. Uvědomit si prvotní bolest je pro neurotika začátkem života.

Pokud neurotik nepodlehne nemoci způsobené chronickým napětím, může se stát obětí návyků, které mají napětí uvolňovat. Kouření, pití, užívání drog, přejídání — to všechno působí destruktivně.

Mezi symbolické neurotické projevy prvotní bolesti patří např. nerozhodnost, hněv, zuřivost, méněcennost, nechtěnost, tréma, ctižádostivost, lhostejnost, strach z budoucnosti, strach ze tmy, fobie, psychóza, deprese, různé závislosti, myšlenky na smrt, sebevražda, neuspokojivé potřeby v sexu, časté střídání partnerů, anorexie, bolesti hlavy a migrény, kolitida, angina pectoris, poruchy činnosti štítné žlázy, poruchy v tvorbě hormonů, onemocnění horních cest dýchacích, bolesti kloubů atd.

I neustále se opakující myšlenky, jsou symbolickým projevem našich zranění z nevědomí. Např. Zasekl jsem se na tom. Jsem v úzkých. Bráníte mi v rozletu. Moc na mě tlačíte. Dusím se tu. Nikdo mě nemá rád. Jsem pod tlakem. Jsem na roztrhání. Potřebuju podržet. Cítím se prázdná. Jsem zahlcený prací.

zpět