poznámky | trauma

K traumatu dojde, když nás zasáhne jakákoliv situace, přehltí nás a jsme v jejím důsledku jiní a odpojení od svého těla. Všechny ochranné mechanismy, které jsme měli, jsou podkopány, a my se cítíme naprosto bezmocní a zoufalí.

Například: život ohrožující situace jako nehody — osudové rány našich předků, jejich násilné činy a duševní nemoci — narušená vazba mezi dítětem a rodiči následkem násilí nebo zneužití — ztráta blízké osoby, ztráta rodičů nebo rozchod s partnerem — přírodní katastrofy, zemětřesení, požáry, záplavy — chirurgické zákroky — lékařské a stomatologické zákroky — onemocnění, vysoké horečky — tělesná zranění, pády, nehody — svědectví násilí — porodní traumata — prenatální traumata.

Prenatální a porodní trauma je v lékařských i v psychologických kruzích velmi přehlíženo, přestože má na náš život možná největší vliv.

Před porodem a krátce po něm se mozek dítěte vyvíjí neuvěřitelně rychle. Závažná traumata v této fázi vývoje mohou mozek dítěte poškodit — poruchy pozornosti, poruchy učení — dyslexie, dysgrafie, poruchy chování, hyperaktivita.

Matka sužovaná prvotní bolestí, má i dělohu plnou bolesti. Nechtěná těhotenství, stres, deprese, alkohol, drogy, anoxie, necitlivé oddělení od matky, anestetika a léky proti bolesti a další projevy mají velmi silný vliv na vývoj plodu.

Posttraumatické symptomy jsou ve své podstatě nedokončené fyziologické procesy, které zadržuje strach. Tyto symptomy nezmizí, dokud se nedokončí fyziologické procesy a nepřetransformuje se energie, která je v nich ukrytá.

Nečistá energie traumatu zákeřným způsobem ovlivňuje popudy a motivy našeho chování. Otisk traumatu má schopnost se symbolicky znovu sehrávat.

To znamená, že muž, který byl v dětství bit, bude v dospělosti cítit silné nutkání bít.

Symptomy traumatu: nadměrné vzrušení, stažení těla a zúžené vnímání, nepřítomnost duchem, pocity bezmoci, zvýšená ostražitost, hyperaktivita, náhlé výkyvy nálad, přehnané emoční reakce, noční můry a děsy, potíže se spánkem, snížená schopnost zvládat stres, panika, úzkosti, fobie, častý pláč, přehnané reakce při leknutí, chronická únava nebo nedostatek fyzické energie, snížený zájem o život, deprese, pocity blížící se zkázy, fyzické potíže, bolesti hlavy, obtíže se zády a krkem, astma, zažívací potíže, problémy se žlázami s vnitřní sekrecí atd.

Ne všichni traumatizovaní lidé trpí traumatickými symptomy, protože mohou zůstat skryty i dlouhé roky po traumatizující události.

Značná část násilí, které sužuje celé lidstvo, je přímým nebo nepřímým následkem nerozřešených traumat, které jsou přehrávána.

zpět