úvod

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru.
Tak důležití jste!

Eckhart Tolle

 

S klienty pracuji ve třech rovinách existence: v rovině těla fyzického, v rovině hlasu (řeči), která představuje naši energii úzce spjatou s dechem a v rovině mysli. Mysl je neviditelným, a tedy i tím nejskrytějším aspektem naší existence, všichni myslíme, ale nikdo z nás nedovede definovat původ ani podstatu svých myšlenek. Mysl je nicméně tím činitelem, jenž prostřednictvím myšlenek, idejí, pocitů a jednání nejvíce podmiňuje a určuje běh našeho života.

Tyto tři aspekty naší existence jsou na sobě vzájemně závislé: jestliže se tělesně necítíme dobře, je pravděpodobné, že to ovlivní i naši energii, která zase může způsobit nevyrovnanost na úrovni mysli. Pokud je naopak mysl dlouhodobě roztěkaná a v depresi, může vytvářet poruchy na úrovni energetické, jejichž důsledkem pak může být tělesné onemocnění.

Intuitivně podporuji proces, který klienta učí pozorovat sebe sama a poznat svou klec, kterou si sám vybudoval a sám se v ní uvěznil. Jednotlivé terapie, které jsou součástí tohoto procesu, klienta vedou, jak se z ní dostat ven, aniž by si vytvořil klec jinou, a jak se stát nezávislou a svobodnou bytostí. Svoboda v tomto případě znamená stav, v němž nás již nepodmiňuje a neomezuje dualistický způsob myšlení. Cílem je přivést klienta k realizaci poznání mimo všechny myšlenkové koncepty.

V podstatě jde o to, abychom udržovali svou mysl neustále ve stavu bdělé přítomnosti a nepodléhali rozptýlenosti. Dokud svou mysl nepoznáme skutečně do hloubky a nenaučíme se ji pozorovat, pak veškeré úsilí nepřinese hlubokou úlevu a porozumění.

Léčba a transformace se děje v přítomném okamžiku.

Proud myšlení můžeme přerušit tím, že soustředíme svou pozornost na přítomnost. Pocit vlastní přítomnosti, sebeuvědomění vychází ze sféry širší inteligence za naším myšlením. Když myšlenku pozorujeme nebo ji nasloucháme uvědomujeme si v pozadí svou vědomou přítomnost – své hlubší Já. Když myšlenka odejde, uvědomíme si mezery v myšlení. Budeme v nich cítit vnitřní klid. Cvičením se tento pocit klidu prohloubí. Prohloubí se i spojení na radost z Bytí. Zvyšuje se také vibrační frekvence energetického pole, která dává život našemu tělu.

Vytvořené mezery, jsou vědomím prostorem pro transformaci našich zranění. Pokaždé, když vytvoříme mezeru v myšlenkovém proudu, naše vědomí se stane jasnějším.

Změna neprobíhá jen v našich myslích a myšlenkách, ale na mnohem hlubší úrovni. Mnoho lidí má ve své hlavě mučitele, který je neustále kritizuje a trestá a vysává jim životní energii. Často je tento vnitřní hlas naším největším nepřítelem.

V jednotlivých postupech se učíme pozorovat své myšlenky, to vytváří prostor, v kterém se myšlenky jako jednotlivé identity transformují.

Terapie odhalují mnohé emocionální, psychické a fyzické aspekty nás samých. Pokud pochopíme správně smysl jednotlivých terapií, může to ovlivnit pohled na nás samé a na celý proces transformace.

Věřím, že naše přežití na této planetě závisí na tom, zda se vydáme cestou pravdy a světla v našem nitru.

zpět