supervize

Supervize je jedna z forem jak v sobě podpořit profesionální růst, a jak se otevřít k sebereflexi ve své práci.

Metody — terapie O mně, terapie hrou a krmení démonů, praktikuji i v supervizi pro mé kolegy poradce, lektory a terapeuty.

Dává nám to možnosti jak prozkoumat osobní problémy, které zasahují do vztahu mezi terapeutem a klientem. Zřetelně zde vycházejí najevo zranění z nevědomí, které v rámci pracovních vztahů tak do hloubky terapeut nevnímá nebo je vytěsňuje, a které je možné v tomto procesu integrovat.

Otvírá se tím svobodnější prostor v nás pro hledání nových možností v práci, odhalit poučení a získat vnitřní podporu.

Nabízím supervize individuální a skupinové.

Skupinové supervize dobře otvírají společná témata z profese a dávají prostor pro sdílení a osobní inspiraci.

Supervize by měla být přirozenou součástí poradenské, terapeutické činnosti. Při této práci jsme neustále konfrontováni s problémy, s bolestmi, krizemi druhých lidí. Dává nám možnosti jak se vyrovnávat s tímto mimořádným stresem a poskytuje potvrzení kvality postupů při terapii.

zpět