skupinové terapie

Skupinová terapie „O mně“ je pro klienty, kteří jsou nebo byli v procesu individuálních průchodů terapie „O mně“.

Hlavní motivací skupinové terapie je léčba kolektivního nevědomí.

Počet účastníků je omezený, jedná se o malé skupiny do devíti.

Při skupinové terapii se léčba a transformace energie našich zranění znásobí a zesílí. Klienti procítěním a uvědoměním si kde v těle se něco mění a kam směřuje nejvíc jejich vědomá pozornost se ukotvují v přítomném okamžiku.

Přes tělesné vjemy klientů si v konstelačním náhledu zvědomňujeme primární zranění a jeho znečištěnou energii.

Dál pak společným procítěním v tělech v bdělé přítomnosti se za vnější formou těl otvírá silné energetické pole, které nás přirozeně vede do procesu léčení.

Probíhá velmi silná léčba kolektivního nevědomí.

Skupina je vedená pod dohledem lektorů Jany Peterkové a Ivy Benešové.

Termíny skupinových terapií najdete pod kalendářem akcí.

zpět