hra v písku

Terapie „hra v písku“ může dítěti zpracovat akutní stresovou situaci a znovu získat sílu i radost. Dokáže dítěti poskytnout emoční první pomoc, doslova vše „setřást“, aby mohlo volně dýchat. Hra uvolňuje dlouhodobý stres, který dítě vyčerpává, narušuje jeho zdraví, vitalitu a sebedůvěru. Zvláště dobře funguje u dětí, které ještě neumí vyjádřit slovy své pocity a emoce, nebo které jsou příliš rozrušené, uzavřené natolik, aby mohly mluvit.

Hra v písku je vhodná pro děti, u kterých se objeví problémy s chováním, začnou trpět úzkostmi a fóbiemi, včetně agresivity, hyperaktivity, a v dospívání se sklony k závislostem v mnoha podobách. Doporučuji i při fyzických potížích, které jsou spojeny s prožíváním a emocemi, jako např. bolesti břicha, bolesti hlavy…

V ohraničenému prostoru pískoviště se dítěti otvírá bezpečný prostor k vytvoření trojrozměrného aktuálního nevědomého světa, který se pomocí hry s vybranými figurkami a dalšími předměty dítěti zvědomí a pomůže tak k transformaci, léčení.
Obraz v písku nejlépe reflektuje aktuální psychický stav dítěte. Čím víc si hraje tím hlouběji se dostává ke svému Já.
Děti si ze své podstaty rády hrají. Hra v písku je pro ně přirozenou činností, do které se rychle a snadno pustí. Při této hře děti projevují nejen své emoce, ale často najdou ty nejúžasnější a velmi kreativní způsoby řešení svých problémů.

Je dobré hru v písku opakovat v časových cyklech dle relevantního procesu ozdravení.

Dítě se cítí při hře v bezpečí, když ho neposuzuji, nedávám mu rady a dávám mu dostatek času a pozornosti. Ke spojení mezi dítětem a mnou dochází beze slov, „ruce dítěte vědí jak“. Jak napsal Carl Jung, „ruce často vědí, jak rozřešit určitou hádanku, s níž si intelekt neví rady“.

Tato hra je přirozená a spontánní. Je to ten nejjednodušší způsob, jak se dítě může navrátit do stavu psychické rovnováhy, a získat větší odolnost. Vyroste v něm specifická podoba sebedůvěry – znovuobjevení pocitů odolnosti a schopností.

Rodiče jsou často svědky zdánlivě nevysvětlitelného chování svých dětí.
Pokud je rodič ochotný se naladit prostřednictvím hry na své dítě, spojí se s ním na emoční rovině. Pro rodiče je úlevné cítit a vědět co se s jejich dítětem děje. Je tedy dobré, když i rodič projde touto terapií.

Léčebné cykly podporuje otevřené vnímání bez hodnocení a spěchu, nezasahování do hry. Když dopřeji dítěti dostatek potřebného času a pozornosti, jsou schopni vlastní léčebné cykly dokončit samy.

Léčebný proces hry nám dává možnost výkladu, čím dítě prochází a jak nevědomě hledá psychickou úlevu, rovnováhu a návrat k přirozeným instinktům.

„O člověku se dozvíte víc během hodiny hry, než za rok konverzace“.
Platón

Zakladatelky terapie „hry v písku“, Margaret Frances Jane Lowenfeld (1890–1973) a Dora Kalff (1904–1990).

 

Hra v písku – 1 Hra v písku – 2 Hra v písku – 3

zpět